Chính sách bảo mật

Thông tin về chính sách bảo mật:

Chính sách bảo mật của toptopreview.com mô tả thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập được và dưới đây là cách chúng tôi thu thập thông tin cũng như cách sử dụng thông tin này.  

1. Thông tin cá nhân được thu nhập như thế nào?

Sau khi đăng ký nhận bản tin, sẽ có form yêu cầu nhập thông tin liên lạc và địa chỉ email,... Khi đã được thu thập thông tin cá nhân, bạn sẽ được toptopreview.com cung cấp đầy đủ dịch vụ, những thông báo mới nhất, đầy đủ nhất của toptopreview.com. 

2.Thông tin được thu thập và lưu trữ đến khi nào?

Thông tin được thu thập khi và chỉ khi bạn đăng ký nhận bản tin định kỳ từ toptopreview.com.

Thông tin được lưu trữ kể từ khi bạn bắt đầu là thành viên của chương trình nhận thông báo của toptopreview.com cho đến khi thành viên hủy đăng ký. 

3. Thông tin được thu thập để làm gì ? 

Thông tin của người dùng được thu thập nhằm mục đích sau : 

  • Làm cho bài biết trên Website được nâng cao. Ngoài ra thông báo đến người dùng những thông tin mới nhất từ website như là những thông tin về chương trình giảm giá, khuyến mại,...

4. ‘Cookie’ được sử dụng như thế nào?

Cookie là phần mềm thường được dùng với mục đích theo dõi, nhưng toptopreview.com không sử dụng Cookie để theo dõi. Mỗi một cookie được gửi đi bạn đều có thể nhận được cảnh báo trên máy tính, hoặc bạn có thể tắt cookie tùy theo sự lựa chọn của mình. Nhưng khi cookie được tắt, rất nhiều tính năng sẽ bị vô hiệu hóa, ví dụ như việc duyệt blog của bạn sẽ bị kém hiệu quả hơn vì một số tính năng của toptopreview.com không được phát huy hết. 

5. Bên thứ ba

Toptopreview.com cam kết không trao đổi, không bán, không chuyển giao thông tin của khách hàng cho bất kì bên thứ 3 nào khác. 


>