1. Chấp nhận và đồng ý với các điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng bao gồm những điều khoản và những điều kiện mà người dùng phải chấp nhận. Điều khoản sử dụng là những quy định về việc sử dụng hoặc truy cập các dịch vụ, những thông tin từ toptopreview.com.

Khi sử dụng bất kỳ dịch vụ nào từ toptopreview.com, bạn đều phải tuân thủ và bị ràng buộc  theo những điều khoản mà chúng tôi đưa ra. 

Trong trường hợp người dùng không có đầy đủ năng lực hành vi dân sự hoặc không đồng ý với một trong những điều khoản sử dụng chúng tôi đề ra thì bạn có thể ngừng lại việc sử dụng và truy cập những dịch vụ của toptopreview.com. 

2. Truy cập trang Web

Toptopreview.com có quyền được thay đổi hoặc chấm dứt dịch vụ và những thông tin mà toptopreview.com cung cấp. Việc thay đổi này có thể diễn ra vào bất kỳ thời điểm nào, không cần thông báo trước. Nếu người dùng muốn truy cập và sử dụng dịch vụ của toptopreview.com thì bạn có thể sẽ cần phải cung cấp thông tin đăng ký mà chúng tôi yêu cầu. 

Những thông tin mà bạn cung cấp cho toptopreview.com cần đảm bảo về tính chính xác và cập nhật mới nhất. Và những thông tin mà bạn cung cấp cho toptopreview.com đều được điều chỉnh theo chính sách bảo mật của toptopreview.com. 

Tên tài khoản và mật khẩu hoặc những thông tin liên quan đến an minh và bảo mật của website bạn đều phải giữ bảo mật, không được tiết lộ với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác để tránh sơ hở thông tin cá nhân về tài khoản của bạn cũng như quyền truy cập của bạn.  

Tài khoản đã được xác nhận là của bạn thì những thông tin về tên tài khoản và mật khẩu đăng nhập cần phải giữ bảo mật, không được tiết lộ cho bất kỳ ai khác để đảm bảo quyền truy cập và sử dụng những dịch vụ của toptopreview.com. Nếu như có hành vi truy cập trái phép trên tài khoản của bạn thì hãy ngay lập tức thông báo với chúng tôi để được giải quyết kịp thời. Trong trường hợp tài khoản của bạn mất an toàn, chúng tôi sẽ có quyền vô hiệu hóa tài khoản hoặc số nhận dạng tài khoản

3. Thương hiệu

Chỉ khi được sự cho phép của toptopreview.com bằng văn bản thì bạn mới có thể sử dụng thương hiệu của toptopreview.com. Đối với bên thứ ba thì việc sử dụng biểu tượng cũng như các sản phẩm, dịch vụ và thiết kế của toptopreview.com không nhất thiết phải thông qua hoặc chỉ ra sự liên kết giữa 2 bên. 

4. Quyền sở hữu trí tuệ

Trong các điều khoản truy cập và sử dụng dịch vụ của toptopreview.com cho phép bạn sử dụng dịch vụ của toptopreview.com với mục đích phi thương mại. 

Tuy nhiên bạn không được phép sao chép, tái xuất bản và sửa đổi hoặc truyền tải bất kỳ nội dung và tài liệu ở trên website của toptopreview.com. Chỉ trừ khi thiết bị máy tính hoặc trình duyệt web mà bạn đang sử dụng có tính năng tự động. 

5. Hành vi bị nghiêm cấm

Toptopreview.com cho phép bạn chỉ có thể sử dụng những dịch vụ với mục đích hợp pháp và thỏa mãn những điều khoản sử dụng của toptopreview.com. Nghiêm cấm những hành vi sử dụng dịch vụ với mục đích có vi phạm pháp luật. 

6. Tuân thủ tiêu chuẩn nội dung

Những nội dung mà thành viên đóng góp cho website đều phải tuân thủ theo những quy định của pháp luật. Và bất kỳ nội dung nào thành viên đá đóng góp cho website đều được áp dụng theo tiêu chuẩn. 

7. Dựa vào các thông tin cung cấp

Các thông tin được thông qua dịch vụ hoặc có sẵn trên website của toptopreview.com chỉ được sử dụng với mục đích thông tin chung. Những thông tin này sẽ được toptopreview.com cập nhật theo thời gian, tuy nhiên nội dung của chúng sẽ không nhất thiết được cập nhật đầy đủ hoặc không nhất thiết phải hoàn chỉnh.

Các thông tin có sẵn trên hoặc thông qua Dịch vụ của toptopreview.com được cung cấp duy nhất cho mục đích thông tin chung. Chúng tôi có thể cập nhật các thông tin này theo thời gian nhưng nội dung của nó không nhất thiết phải hoàn chỉnh và chúng sẽ có thể được thay đổi bất kỳ thời điểm nào.  

Trách nhiệm liên quan đến tính chính xác, độ hoàn thiện cũng như các kết quả sử dụng của thông tin trên website không phải là trách nhiệm của toptopreview.com. Và bạn sẽ phải có trách nhiệm với hành động khi sử dụng thông tin trên website toptopreview.com. 

8. Vấn đề Vi phạm bản quyền

Vấn đề vi phạm bản quyền là một trong những vấn đề chúng tôi hết sức quan tâm. Khi thông tin vi phạm bản quyền chúng tôi sẽ lập tức thông báo theo đúng quy định của pháp luật. Khi bạn chắc chắn rằng thông tin mà bạn cung cấp cho website đã vi phạm bản quyền thì bạn có thể gửi yêu cầu đến toptopreview.com  để loại bỏ thông tin. 

9. Miễn trừ trách nhiệm pháp lý

Mọi hậu quả phát sinh bên ngoài hoặc liên quan điều khoản sử dụng của đến bạn/bên thứ ba chúng tôi sẽ không có trách nhiệm. Và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về trường hợp về hậu quả phát sinh khi sử dụng dịch vụ của website toptopreview.com.   

10. Từ chối các bảo đảm

Những tập tin có sẵn trên web hoặc những tập tin tải về từ internet hoàn toàn không được đảm bảo an toàn, không chứa virus hoặc các mã phá hoại. Do vậy bạn phải chịu trách nhiệm và hoàn thành thủ tục để đáp ứng cho việc kiểm tra các yêu cầu bảo vệ thông tin, tránh virus hoặc các loại mã phá hoại thông tin.


>